امروز : شنبه, 02 تیر 1397
تأثیر رژیم پرفیبر بر عفونت های گوارشی
3/00 امتیاز از 1 رای
 آشپزی  |     |   131

شاید شبیه داستان فیلم های علمی تخیلی دهه ی پنجاه باشد: باکتری های طبیعی و مفید شروع به خوردن میزبانشان می کنند، چرا که آن چه را که می خواهند، نمی گیرند.
اما تحقیق جدیدی نشان داد که این اتفاق زمانی می افتد که به میکروب های داخل سیستم گوارشی فیبر طبیعی که به عنوان غذا به آن وابسته اند، نمی رسد.
وقتی گرسنه اند، شروع به خوردن پوشش مخاطی روده می کنند و تا جایی می رسند که باکتری های خطرناک و مهاجم می توانند به دیواره ی روده بیمار حمله کنند.
در مقاله ی جدیدی در مجله ی Cell، یک تیم بین المللی از محققین، تاثیر کمبود فیبر را بر روده ی موش های مخصوصی که پرورش داده بودند، نشان دادند. این موش ها بدون هیچ میکروبی در روده شان به دنیا آمدند و پرورش یافتند. سپس، پیوندی از ۱۴ باکتری که به طور طبیعی در روده ی انسان رشد می کنند، بر روی آن ها انجام شد. دانشمندان، نشانه های ژنتیکی تک تک آن ها را می دانستند که این مهم را ممکن می کرد تا فعالیت آن ها را در طول زمان پیگیری کنند.
از این یافته ها نه تنها می توان به نقش فیبر در یک رژیم معمولی پی برد بلکه حتی می توان استفاده ای از فیبر ایجاد کرد تا از آن برای درمان اثرات بیماری های مجاری گوارشی استفاده کرد.
پروفسور اریک مارتنز، استادیار میکروبیولوژی در دانشکده ی پزشکی دانشگاه میشیگان که با همکاری پروفسور ماهش دسای این مطالعه را پیش بردند: آن چه ما از مطالعه ی رابطه ی بین فیبر، میکروب های روده و سیستم سد روده می آموزیم، آن است که اگر به آن ها غذا ندهید، می توانند شما را بخورند.
با استفاده از امکانات مخصوص و تکنیک های ژنتیکی پیشرفته، محققین قادر بودند تا تشخیص دهند که کدام باکتری در شرایط مختلف حضور داشته و فعال بوده است. بر همین اساس، تاثیر رژیم هایی که مقدار فیبر متفاوتی داشتند را بررسی کردند – رژیم هایی که فیبر نداشتند نیز در این مطالعه بررسی شدند. همچنین موش ها را به رشته ای از باکتری ها مبتلا کردند که همان کاری را با روده ی آن ها انجام می داد که رشته های مشخصی از ای.کولی با روده ی انسان انجام می دهد – باعث عفونت هایی می شوند که منجر به تحریک، عفونت، اسهال و سایر موارد می شود.
نتیجه: در موش هایی که رژیمی داشتند که ۱۵ درصد آن را فیبرهای به دست آمده از غلات و گیاهانی که حداقل فرآوری بر روی آن ها انجام شده باشد لایه ی مخاطی روده ضخیم ماند، و عفونت نتوانست غلبه کند. اما وقتی محققین آن را حتی برای چند روز با یک رژیم بدون فیبر جایگزین کردند، بعضی از میکروب ها شروع به خوردن لایه ی مخاطی کردند.
همچنین رژیمی را که غنی از فیبرهای پریبیوتیک – که نوعی خالص شده از فیبرهای محلول هستند و مشابه آن در غذاهای فرآوری شده و مکمل های کنونی یافت می شود – باشند، نیز امتحان کردند و باز هم همان فرسایشی مشاهده شد که در نبود فیبر ایجاد شده بود.
همچنین محققین مشاهده کردند که روز به روز، ترکیب میکروب ها، بنا بر تغذیه ی موش تغییر می کرد. بعضی گونه ها از میکروب ها در میکروبیوم پیوند زده شده، در شرایط کم فیبر رایج تر بودند – این یعنی که بیشتر تولید مثل کردند – و بعضی دیگر در شرایطی که فیبر زیادی وجود داشت.
و چهار رشته ی باکتری ها که بیشترین رشد را در شرایط کم فیبر و بدون فیبر داشتند، تنها باکتری هایی بودند که آنزیم هایی تولید می کنند که می توانند مولکول های بلند گلیکوپروتئین را که در لایه ی مخاطی می سازند، تجزیه کنند.
علاوه بر به دست آوردن اطلاعات باکتری ها بر اساس ژنتیک آن ها، محققین می دانستند که باکتری ها، چه آنزیمی برای هضم فیبر می سازند. آن ها بیش از ۱۶۰۰ آنزیم مختلف را شناسایی کردند که توانایی تجزیه ی کربوهیدرات را داشتند – همانند پیچیدگی ای که در روده ی یک انسان عادی وجود دارد.
درست همانند ترکیب باکتری ها، ترکیب آنزیم ها بنا بر تغذیه ی موش ها تغییر کرد، حتی اگر کمبود فیبر به شکل موقت به وجود می آمد، تولید آنزیم ها تجزیه کننده ی مخاط افزایش می یافت.
تصاویر لایه ی مخاطی و سلول های غده ای ستونی دیواره ی روده ی بزرگ که مدام مخاط ترشح می کنند، نشان داد که هر چه فیبر دریافتی موش ها کم شد، لایه ی مخاطی هم نازک تر شد. با این که در روده ی سالم، مخاط دائم تولید می شود و تجزیه می شود، اما تغییر در فعالیت باکتری ها در شرایطی که کمترین فیبر حضور دارد، به آن معنی است که سرعت خوردن بیشتر از سرعت تولید بوده است – مثل آن که به هرس کردن درختان بپردازید و از جوانه زدن دوباره جلوگیری کنید و فرصت آن را به گیاه ندهید.
وقتی محققین، موش ها را به باکتری سیتروباکتر رودنتیوم – باکتری مشابه ای.کولی – مبتلا کردند، مشاهده کردند که رشد این باکتری های خطرناک در روده ی موش هایی که تغذیه ای بدون فیبر داشتند بیشتر بود. بسیاری از آن موش ها، علائم بیماری از خود نشان دادند و وزنشان کم شد.
وقتی دانشمندان به نمونه هایی که از بافت روده ی این موش ها گرفته بودند نگاه کردند، نه تنها لایه ی مخاطی نازک تر و حتی در بعضی قسمت ها کاملا خورده شده ای دیدند، بلکه حتی عفونت را در مناطق وسیعی مشاهده کردند. موش هایی که قبل از ابتلایشان نیز یک رژیم پرفیبر داشتند هم عفونت هایی داشتند اما در نواحی بسیار کوچکتری این اتفاق افتاد.
مارتن یادآور شد که علاوه بر امکاناتی که در اختیار داشتند، به این دلیل توانستند این تحقیق را انجام دهند که قادر بودند تا چینش دی ان ای و آر ان ای میکروب ها را در آزمایشگاه بسازند و اطلاعات به دست آمده از آن را محاسبه کنند.
مارتنز گفت: در حالی که این تحقیق بر روی موش ها انجام شد، اما نکته ای که انسان ها باید از آن برداشت کنند آن است که اهمیت هر آن چه که پزشکان و متخصصان تغذیه برای دهه ها است که به ما می گویند چند برابر می شود: فیبر مورد نیاز بدنتان را از منابع مختلف طبیعی تامین کنید. تغذیه ی شما مستقیما بر میکروبیوتای شما تاثیر می گذارد و از آن جا می تواند بر لایه ی مخاطی روده ی شما تاثیر بگذارد و شما را مستعد به بیماری کند.

منبع: ، ترجمه شده از Science daily


برچسب ها :