امروز : دوشنبه, 25 تیر 1397
تاثیر باکتری های روده بر متابولیسم
4/00 امتیاز از 1 رای
 آشپزی  |     |   152

در مقایسه موشهایی که باکتری های روده از انسان های مبتلا به اضافه وزن و انسان های با وزن طبیعی به آنها پیوند زده شد ، موش های دسته اول بیشتر، وزن اضافه کردند. حتی وقتی که از یک تغذیه ی یکسان برخوردار بودند. این نتایج به دست آمده از مطالعه ای جدید در سازمان ملی غذای آمریکاست .

” میکروبیوم روده ی انسان، مکررا مرتبا با چاقی مرتبط دانسته شده است “

در مطالعه ای تازه در سازمان ملی غذا، محققین جمعیت های باکتریایی ۳۲ کودک و بزرگسال – که نیمی از آن ها دارای اضافه وزن بودند و نیمی دیگر وزن طبیعی داشتند – را به موش های مخصوصی که بدون هیچ باکتری ای در روده یشان پرورش یافته بودند، انتقال دادند. سپس، تفاوت در اضافه کردن وزن و متابولیسم را در بین این موش ها اندازه گرفتند و یافته هایشان را با تفاوت های مربوط بین کودکانی که باکتری ها را از آن ها گرفته بودند، مقایسه کردند.

رژیم یکسان، مقدار وزن افزوده ی متفاوت

پروفسور، تین رسک لیکت از سازمان ملی غذا: مطالعه ای که در آن از باکتری های روده ی کودکان استفاده کردیم، نتایج به دست آمده از مطالعات پیشین بر روی بزرگسالان را تایید می کند. در آن مطالعات نشان داده بودیم که موش هایی که اجتماعی از باکتری های روده افراد دارای اضافه وزن داشتند، وزن بیشتری اضافه کردند تا موش هایی که روده ی آن ها از باکتری افراد با وزن طبیعی بود – با این که تغذیه ای یکسان داشتند.
این مطالعه ی تازه، با جامعه ی آماری بیشتری از مطالعات پیشین انجام شد. همچنین در این مطالعه، محققان قادر بودند تا هر موش را با فردی که باکتری های روده را از او گرفتند، مقایسه کنند و تفاوت های ممکن بین موش و اهدا کننده اش که ممکن بود به موش منتقل شده باشد را مورد آزمایش قرار دهند. علاوه بر این ها، محققان چگونگی تاثیر باکتری ها بر متابولیسم و گوارش هر موش را بررسی کردند.
طراحی این مطالعه با مطالعات پیشینی که در این زمینه انجام شده بود، متفاوت است و بدین شکل، محققین قادر بودند تا به دید جدیدی در تاثیر میکروب های روده بر متابولیسم میزبان برسند.

تاثیر ترکیب باکتریایی بر متابولیسم

در این مطالعه، مقدار انرژی مصرف نشده ی بیشتری در مدفوع موش هایی که اضافه وزن کمتری داشتند، یافتند.
لیکت گفت: جمعیت باکتریایی در روده ی موش هایی که اضافه وزن کمتری داشتند، توانایی کمتری در تبدیل فیبر به انرژی داشتند، که می تواند تا حدودی تفاوت وزن را در میان حیوانات توضیح دهد.
همچنین این مطالعه نشان می دهد که ترکیب باکتریایی روده بر معیارهای دیگری هم تاثیر می گذارد. معیارهایی مانند توانایی موش در تبدیل کربوهیدرات و چربی و معیارهای دیگری که بر شکل گیری بیماری هایی مانند دیابت نوع ۲ تاثیر می گذارد (مانند سطح انسولین و تری گلیسیرید). با این حال، نمی توان نتیجه گیری کرد که جمعیت باکتری های گرفته شده از کودکان دارای اضافه وزن، به شکل مشخصی بر موش ها تاثیر گذاشته است که مثلا خطر شکل گیری دیابت نوع ۲ را افزایش داده است.
در عین حال، این مطالعه نشان داد که باکتری ها می توانند از موشی به موش دیگر، مثلا از طریق دست ها ، منتقل شوند و این موضوع برای تاثیر گذاری بر معیارها کافی است – این یافته ای کاملا جدید بود.
وقتی چنین مطالعاتی را تفسیر می کنیم، باید به یاد داشته باشیم که همه ی باکتری هایی که از انسان ها گرفته می شوند، نمی توانند در روده ی موش دوام بیاورند.


برچسب ها :