امروز : جمعه, 26 مرداد 1397
تاثیر فعالیت جنسی مردان بر تشدید بیماری های قلبی
3/00 امتیاز از 1 رای
 آشپزی  |     |   193

بنا بر نتایج حاصل از یک تحقیق، افزایش ترشح هورمون های جنسی در مردان، خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی را در آنان افزایش می دهد.همچنین در این تحقیق ذکر شده است که مردان بیش از زنان از این لحاظ در معرض خطر و مرگ هستند.

این یافته طی جلسه ای در دپارتمان علوم قلبی – عروقی در دانشگاه لیسستر ارائه شد. براساس مطالعات، این موضوع ممکن است مربوط به تاثیرات خاص جنسی هورمون های مردانه باشد که به طور طبیعی در بدن تولید می شوند. دراین تحقیق ۹۳۳ مرد با متوسط سن ۱۹سال طی برنامه تحقیقاتی انجمن قلب و عروق مردان جوان مورد بررسی و آزمایش قرارگرفتند.

باز هم پای کلسترول در میان است

پژوهشگران روی نحوه تعامل هورمون های جنسی شامل استرادیول، استرون، تستوسترون و اندرواستندیون با سه فاکتور اصلی خطرزای بیماری قلبی از جمله کلسترول، فشارخون و وزن، تحقیق و بررسی کردند. آن ها در ادامه دریافتند که دو نمونه از این هورمون های جنسی یعنی استرادیول و استرون که با هم استروژن نامیده می شوند با افزایش میزان کلسترول بد و نیز کاهش مقدار کلسترول خوب در مردان ارتباط دارد.

این ارتباط نشان می دهد که هورمون های جنسی خاص در واقع فاکتورهای خطرزای مهمی در بروز بیماری قلبی در مردان حتی قبل از ظهور علائم بیماری عروق کرونری یا سکته مغزی هستند.


برچسب ها :