امروز : پنجشنبه, 28 تیر 1397
درمانی جدید برای چاقی
4/00 امتیاز از 1 رای
 آشپزی  |     |   228

اسید های چرب امگا ۳ می توانند فعالیت بافت چربی قهوه ای و بژ را تحریک کنند. این کشف، شکل گیری درمانی جدید برای چاقی و سایر بیماری های متابولیسم را در روندی رو به جلو قرار خواهد داد.
در این مطالعه ی جدید که بر روی مدل های آزمایشگاهی حیوانی انجام شد، تحریک فعالیت بافت های چربی قهوه ای و بژ توسط اسید های چرب (n-3 PUFAS) به وسیله ی گیرنده های مشخصی (GPR120)، توجه تیم تحقیقاتی را جلب کرد. تحریک این گیرنده ها باعث می شود تا هورمون های FGF21 (عامل رشد فیبروبلاست۲۱) آزاد شود. این هورمون که توسط لیپوسیت ساخته می شود، مولوکولی است که گلوکز چربی و متابولیسم را تنظیم می کند و به همین جهت، یک هدف موثر برای فعالیت مکانیسم امگا۳ است.
پروفسور فرانسیس ویلارویا، سرپرست تحقیقات: این کشف، استفاده هایی برای درک تاثیرات مثبت n-3 PUFAS بر کنترل بیماری های متابولیک و سایر جنبه های مرتبط با درمان چاقی و دیابت نوع ۲ دارد.

عوامل کلیدی در محافظت و درمان چاقی

این مطالعه نشان می دهد که اسید های چرب امگا۳، باعث می شود تا بافت چربی قهوه ای در پستانداران، قادر به گرمازایی تطبیقی باشند. گرمازایی تطبیقی یک فرآیند ضروری برای مطابق سازی اعضای بدن با محیط های سرد است. در جوندگان اثبات شده است که بافت چربی قهوه ای می تواند گرما تولید کند و با مصرف انرژی، بدن را در برابر چاقی محافظت کند.
بر اساس نتیجه ی گرفته شده در مجله ی Nature Communications، گیرنده ی GPR120 که با اسیدها ی چرب چند اشباع نشده ی امگا سر و کار دارند، به صورت خاصی بافت چربی قهوه ای را قادر می سازد تا فعالیت کند. در بسیاری از مطالعات علمی نشان داده شده است که فعالیت بافت چربی قهوه ای در برابر چاقی و بیماری های متابولیک مانند دیابت یا دیس لیپیدمی محافظت می کند.
کارکرد اصلی بافت چربی قهوه ای، سوزاندن کالری و تولید گرما از چربی است. با این حال، مطالعه ی اخیری که توسط این تیم تحقیقاتی انجام شد، نشان داد که بافت چربی قهوه ای می تواند به عنوان یک غده ی درونریز عمل کند و عواملی را ترشح کند که سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات را فعال کند. شناخته شده ترین این عوامل در بین مولکول های بیولوژیکی دیگر، FGF21، نوروگولین ۴، و اینترلوکین ۶ هستند.
بر اساس گفته ی فرانسیس ویلارویا: این مولکول ها که توسط بافت چربی (چربی قهوه ای) تولید می شود، تاثیرات متابولیک مثبتی دارد. به همین دلیل می توان از آن ها در درمان های جدید برای چاقی و بیماری های متابولیک مرتبط با آن استفاده کرد.


برچسب ها :