امروز : شنبه, 30 تیر 1397
 مد در خیابان؛ ترکیب رنگ ها
4/00 امتیاز از 2 رای
 مد لباس  |     |   220

توجه به رنگ لباس و هماهنگی ان با سایر اجزا و افزودن متعلقاتی مثل شال، ساعت یا کیف دستی از جمله عواملی است که به خوش پوشی هرچه بیشتر ما کمک می کند، چیزی که در این تصاویر هم به خوبی مشهود است.

امروز هم از چند نفر از زنان و مردان خوش پوش دعوت کرده ایم تا مقابل دوربین بایستند و پوشش خود رابه ما و شما معرفی کنند

 مد در خیابان؛ ترکیب رنگ ها

 مد در خیابان؛ ترکیب رنگ ها

 مد در خیابان؛ ترکیب رنگ ها

 مد در خیابان؛ ترکیب رنگ ها


برچسب ها :