امروز : چهارشنبه, 24 مرداد 1397
 تشخیص بارداری با تلفن هوشمند
3/50 امتیاز از 1 رای
 خواندنی ها  |     |   157

 تشخیص بارداری با تلفن هوشمند

 تشخیص بارداری با تلفن هوشمند

این حسگر از پدیده نوری رزونانس پلاسمون سطحی(SPR) برای تشخیص ترکیبات یک مایع یا حضور مولکول های زیستی خاص یا پیگیری گازها استفاده می کند. رزونانس پلاسمون سطحی زمانی رخ می دهد که پرتوی ثابتی از نور با سطح یک فیلم فلزی برخورد کرده و باعث به حرکت افتادن الکترون های روی سطح ان می شود
زمانی که این فیلم فلزی در مواجهه با سیال قرار می گیرد، شاخص انکسار مایع، اندازه و محل نوار ذخیره شده را در طیف نوری تغییر می دهد. با افزودن عناصر تشخیصی به فیلم که در زمان اتصال به مولکول زیستی خاص یا پیگیری گازها باعث تغییر در شاخص انکسار می شوند، دانشمندان توانسته اند اطلاعات مهمی در مورد ترکیبات نمونه زیستی بر اساس نوری که از ان منعکس شده و نوری که جذب شده، بدست بیاورند.
از انجا که دانشمندان از قابلیت تولید دستگاه های کوچک روی تراشه برای تلفن های هوشمند برخوردارند، از این رو حسگرهای رزونانس پلاسمون سطحی بزودی می توانند در دسترس قرار بگیرند.
این دستاورد در مجله Optics Express منتشر شده است.


برچسب ها :