امروز : پنجشنبه, 28 تیر 1397
 سنجاق سینه ای عروسکی برای بچه ها
4/00 امتیاز از 2 رای
 مد لباس  |     |   273

 سنجاق سینه ای عروسکی برای بچه ها


وسایل لازم:

 سنجاق سینه ای عروسکی برای بچه ها

نمد صورتی

نمد طوسی

نمد سیاه

نمد سفید

نخ صورتی

نخ طوسی

نخ رنگی

مهره مشکی دو عدد

سنجاق قفلی

سوزن

قیچی

گچ

چسب حرارتی


مراحل ساخت:

 سنجاق سینه ای عروسکی برای بچه ها

- با گچ روی نمد طوسی، شکل یک خرس بکشید. روی نمد صورتی، لباس و دو عدد قلب و روی نمد سفید، پوزه خرس را بکشید. سپس با قیچی انها را جدا کنید.
- لباس خرس را روی نمد طوسی که بدن عروسک است بگذارید و دور تا دور ان را با نخ صورتی مانند عکس بدوزید.

 سنجاق سینه ای عروسکی برای بچه ها

- چشم های عروسک را با دو عدد مهره مشکی، نخ و سوزن روی نمد طوسی و سر جای مناسب بدوزید. روی نمد سفید که پوزه خرس است، با نمد مشکی برای عروسکتان بینی و با نخ مشکی دهان بگذارید.

 سنجاق سینه ای عروسکی برای بچه ها

- دور تا دور کار را با نخ طوسی بدوزید و فقط فضای کوچکی برای پر کردن عروسک از پنبه باقی بگذارید.

 سنجاق سینه ای عروسکی برای بچه ها

- با چسب حرارتی، یک تکه نخ رنگی را به دست خرس بچسبانید و داخل خرس را از پنبه پر کنید.

 سنجاق سینه ای عروسکی برای بچه ها

- قلب ها را روی هم بگذارید و دور تا دور انها را با نخ صورتی بدوزید. فضای کوچکی را خالی بگذارید و داخل قلب را از پنبه پر کنید. در مرحله قبل، به دست عروسک یک تکه نخ رنگی چسباندیم که سر دیگرش ازاد است. سر ازاد نخ را با نخ و سوزن، به قسمت پایینی قلب بدوزید.

 سنجاق سینه ای عروسکی برای بچه ها

- پشت خرس و پشت قلب را با چسب حرارتی و سنجاق قفلی بچسبانید.


برچسب ها :