امروز : یکشنبه, 31 تیر 1397
 برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
4/00 امتیاز از 2 رای
 دکوراسیون  |     |   123

 برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید

نکته مهم دیگر انتخاب رنگ است، هم برای سقف، دیوار و کف و هم برای مبلمان و اشیاع تزیینی. رنگ ها فوق العاده اثرگذار هستند و فضا را تحت تاثیر خود قرار می دهند. هر رنگ در کنار رنگ های دیگر و طیف نوری که به ان می تابد جلوه خواهد کرد.
رنگ ها حتی می توانند فضا را در نظر بیینده بزرگتر یا کوچکتر از انچه که هستند، نمایش دهند، پس بهتر است با مطالعه و اگاهی ضمنی از رنگمایه های گوناگون استفاده کرد.
در اتاق های نشیمن معمولاً تلویزیون قرار می گیرد که مکان ان مرکزیت داشته و تعیین کننده چیدمان دیگر وسایل منزل خواهد بود و سایر میز و صندلی و مبل ها در اطراف ان قرار خواهد گرفت.
در این مورد باید چند نکته یاداوری شود. اول فاصله تلویزیون با فرد بیننده باید فاصله ای مطلوب باشد، بویژه با وجود دستگاه های ال یی دی امروزی که بزرگ هستند و باید با چشمان بینندگان فاصله درخور و مطلوب داشته باشند. دوم اینکه نور اتاق در زمان دیدن تلویزیون باید حساب شده انتخاب شود تا از انعکاس ان جلوگیری شود. همچنین از نظر امنیت کودکان و کهنسالان نیز باید دستگاه تلویزیون در مکانی مطمین قرار داد.
به مواردی مثل استفاده از دیگر اشیای تزیینی و تابلوهایی که بر دیوارها نصب می شود، همچنین فرشی که در اتاق پذیرایی یا نشیمن مورد استفاده قرار می دهید باید توجه کنید، زیرا همه اینها در ترکیب با یکدیگر به زیباتر شدن اتاقی که هر روز در ان نشست و برخاست دارید کمک خواهند کرد.

 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید
 • برای چیدمان اتاق نشیمن بخوانید

برچسب ها :