امروز : چهارشنبه, 24 مرداد 1397
 بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
4/00 امتیاز از 2 رای
 دکوراسیون  |     |   184

 بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی

در بازسازی خانه های کوچک وسایل تزیینی اغلب بر روی دیوار نصب شده و جای اثاثیه و مبلمان تغییر می کند و همین امر باعث برگشتن روح زندگی به خانه می شود. در حیاط پشتی این خانه نیز باغچه ای کوچک وجود دارد که با رگه های سرسبز اذین بندی شده و از اثاثیه چوبی زیبا در نمای خارجی باغ استفاده شده است. صاحب خانه، این خانه کوچک را به یک خانه زیبا وکاربردی تبدیل کرده است. شما علاقه مندان به زیبایی های طراحی داخلی می توانید با مشاهده قسمت های مختلف خانه، این ایده ها را در خانه کوچک خود و مطابق با سلیقه خودتان درست کنید.

مترجم: نازنین محمدی

 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه
 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه
 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه
 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه
 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه
 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه
 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه
 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه
 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه
 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه
 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه
 • بازسازی خانه کوچک با ایده مبلمان و اثاثیه چوبی
  بازسازی خانه کوچک با ایده های مبلمان و اثاثیه

برچسب ها :