امروز : پنجشنبه, 28 تیر 1397
تعبیر خواب سوسک تعبیر خواب کشتن سوسک و تعبیر خواب سوسک در اتاق و خانه
3/50 امتیاز از 1 رای
 دکوراسیون  |     |   251

تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک + تعبیر خواب کشتن سوسک و تعبیر خواب سوسک زیاد در یک محوطه

تعبیر خواب سوسک تعبیرخواب کشتن سوسک تعبیر خواب سوسک در خانه تعبیر خواب سوسکهای زیاد تعبیر خواب کامل سوسک تعبیر خواب راه رفتن سوسک تعبیر خواب سوسک چیست – اگر در خواب خود سوسک دیده اید و دنبال تعابیر و معانی آن هستید پس این مطلب را مطالعه نمایید.

تعبیر خواب سوسک تعبیر خواب کشتن سوسک و تعبیر خواب سوسک در اتاق و خانه

تعبیر خواب سوسک از دید تعبیرگران شرقی

تعبیر خواب سوسک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی


اگر در خواب دیدی که سوسکی را کشتی به معنای رفع زحمت و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن گرچه ضعیف و ناتوان باشد.اگر در خواب سوسک های زیادی دیدی تعبیرش تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

تعبیر خواب سوسک از دید تعبیرگران غربی

تعبیر خواب سوسک از نظر مولف


اگر در خواب سوسکی دیدی نشان از آن است که سوسک بیشتر به جای زیان جسمی به انسان موجب ترس یا وحشت می گردد و می توان تعبیر آن را به یک مزاحم حقیر یا پست نمود.

تعبیر خواب سوسک از آنلی بیتون


اگر در خواب خود دیدی که سوسکی روی بدن شما راه می رود تعبیرش این است که مد کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهی شد.اگر در خواب خود سوسکی را کشتی تعبیرش بر سعادت و زندگی پر ثمر است.

حتما بخوانید : تعبیر خواب بچه + تعبیر خواب بچه دار شدن و تعبیر خواب شیر دادن بچه

برچسب ها :