امروز : پنجشنبه, 28 تیر 1397
تعبیر خواب تلفن و تلفن همراه تعبیر خواب تلفن خراب و شکسته و تعبیر خواب تماس گرفتن
4/00 امتیاز از 1 رای
 مد لباس  |     |   121

تعبیر خواب تلفن همراه

تعبیر خواب تلفن همراه + تعبیر خواب تلفن خراب و شکسته و تعبیر خواب تماس گرفتن

تعبیرخواب تلفن همراه تعبیرخواب تلفن خراب تعبیر خواب تلفن شکسته تعبیر خواب تماس گرفتن با تلفن تعبیر خواب صدای زن در تلفن تعبیرخواب کامل تلفن تعبیرتلفن درخواب

تعبیر خواب تلفن و تلفن همراه تعبیر خواب تلفن خراب و شکسته و تعبیر خواب تماس گرفتن

تعبیر خواب تلفن از دید منوچهر مطیعی تهرانی


اگر در خواب خود تلفنی دیدی به معنای دیدار با دوستان و عزیزان است.اگر در خواب خود تلفن شکسته و خرابی را دیدی به معنای شکست در روابط عاطفی و عاشقانه است.

تعبیر خواب تلفن از دید لیلا برایت


اگر در خواب خود تلفن دیدی به معنای آشنایی با افراد جدیدی است.اگر در خواب خود دیدی که با کسی تماس گرفتی به معنای احتیاج داشتن به کمک است.اگر در خواب خود دیدی که کسی با شما تماس گرفت به معنای مخالفت دیگران با شما است.

تعبیر خواب تلفن از دید آنلی بیتون


اگر در خواب خود تلفنی دیدی به معنای آشنا شدن با فراد بیگانه است که موجب سرگردانی شما میشوند.اگر در خواب دیدی که با زنی با تلفن صحبت میکنی به معنای پیروزی بر رقیب های حسود است.اگر در خواب دیدی که صدای زنی از پشت تلفن است و به معنای درست نمیشود و یا بدگویی فرصت خوبی را از دست میدهد.

حتما بخوانید : تعبیر خواب صابون + تعبیر خواب شستن با صابون و تعبیر خواب هدیه گرفتن صابون

برچسب ها :