امروز : پنجشنبه, 28 تیر 1397
تعبیر خواب قطار تعبیر خواب سفر با قطار و تعبیر خواب خراب شدن قطار
4/00 امتیاز از 1 رای
 مد لباس  |     |   121

تعبیر خواب قطار

تعبیر خواب قطار + تعبیر خواب سفر با قطار و تعبیر خواب خراب شدن قطار

تعبیرخواب قطار تعبیر خواب سفر با قطارتعبیر خواب خراب شدن قطار تعبیرخواب شکستن قطار تعبیر خواب خرابی ریل قطار تعبیرخواب کامل قطار تعبیر خواب قطارازکارافتاده-اگر به دنبال تعبیر خواب قطار هستید پس حتما این مطلب را مطالعه نمایید.

تعبیر خواب قطار تعبیر خواب سفر با قطار و تعبیر خواب خراب شدن قطار

تعبیر خواب قطار از دید معابرین شرقی

تعبیر خواب قطار از دید منوچهر مطیعی تهرانی


اگر در خوابی خود دیدی که قطاری می آید به معنای رسیدن به چیزی است.
اگر در خواب خود دیدی که قطاری می رود به معنای دوری و جدایی است.
اگر در خواب دیدی که قطاری می آید و شما به استقبال از مسافری می روید به معنای خبری خوش و مهمان است.
اگر در خواب دیدی که در قطاری هست تعبیر آن تحولی در زندگی است.
اگر در خواب دیدی که در حال پیاده شدن از قطاری هستی به معنای به اتمام رساندن کاری بزرگ است.

تعبیر خواب قطار از معابرین غربی

تعبیر خواب قطار از دید آنلی بیتون


اگر دیدی قطاری با سرعت زیاد به جلو می رود به معنای مال و ثروت برای شما است.
اگر در خواب دیدی که قطاری از کار افتاده است به معنای منصرف شدن از سفر است.
اگر در خوبا قطار شکسته و خرابی دیدی تعبیرش از دست دادن ثروت است.
اگر در خواب صدای سوت قطاری را شنیدی به معنای پیشرفت در زندگی است.
اگر در خواب دیدی که صدای قطاری به شما نزدیک می شود به معنای سود است.
اگر در خواب دیدی در قطاری هست و ریلی ندارد به معنای نگرانی است.
اگر در خواب قطار باربری دیدی به معنای مقاوم بودن است.

حتما بخوانید : چگونه فال حافظ بگیریم؟

برچسب ها :