امروز : چهارشنبه, 24 مرداد 1397
 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال
4/00 امتیاز از 2 رای
 مد لباس  |     |   147

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

در عوض استفاده از چاپ ها و نقوش خیابانی که وی در مجموعه 2013 خود بر روی کفش استفاده کرده بود، برای مجموعه جدید، از نقوش گل دوزی شده تلویزیون، ساعت و پرندگان، کریستال های سواروسکی (Swarovski)، تور و فلز و مانند اینها و استفاده از «پیکرنگاری» به کارگرفته است.

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

او با این مجموعه ثابت کرده است که می توان از یک ایده ثابت و با استفاده از خلاقیت به نواوری رسید.

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

 نواوری از جنس تور، فلز و کریستال

مترجم : هومن باوریان


برچسب ها :