امروز : پنجشنبه, 28 تیر 1397
 فرودگاه پهپادها در رواندا برای کمک به مردم افریقا
3/50 امتیاز از 1 رای
 مد لباس  |     |   231

نمایش همه عکس ها
 • فرودگاه پهپادها در رواندا برای کمک به مردم افریقا
  طراحی بندر پهباد برای انتقال مواد دارویی به دورافتاده ترین شهرها
 • فرودگاه پهپادها در رواندا برای کمک به مردم افریقا
  طراحی بندر پهباد برای انتقال مواد دارویی به دورافتاده ترین شهرها
 • فرودگاه پهپادها در رواندا برای کمک به مردم افریقا
  طراحی بندر پهباد برای انتقال مواد دارویی به دورافتاده ترین شهرها
 • فرودگاه پهپادها در رواندا برای کمک به مردم افریقا
  طراحی بندر پهباد برای انتقال مواد دارویی به دورافتاده ترین شهرها
 • فرودگاه پهپادها در رواندا برای کمک به مردم افریقا
  طراحی بندر پهباد برای انتقال مواد دارویی به دورافتاده ترین شهرها
 • فرودگاه پهپادها در رواندا برای کمک به مردم افریقا
  طراحی بندر پهباد برای انتقال مواد دارویی به دورافتاده ترین شهرها
 • فرودگاه پهپادها در رواندا برای کمک به مردم افریقا
  طراحی بندر پهباد برای انتقال مواد دارویی به دورافتاده ترین شهرها
 • فرودگاه پهپادها در رواندا برای کمک به مردم افریقا
  طراحی بندر پهباد برای انتقال مواد دارویی به دورافتاده ترین شهرها

ساختمان این فرودگاه به شکل گنبدهای اجری طراحی شده است و یک مرکز مراقبت های بیمارستانی نیز زیر این گنبدها ایجاد می شود. پیش بینی می شود این فرودگاه بتواند تا 44 درصد رواندا را پوشش دهد.

مترجم: علی جعفری


برچسب ها :