امروز : شنبه, 30 تیر 1397
 پایان همکاری گوچی با رولون
4/50 امتیاز از 3 رای
 زیبایی و سلامت  |     |   127

 پایان همکاری گوچی با رولون

 پایان همکاری گوچی با رولون

مارتین ویلیام سون، معاون مدیر بازاریابی جهانی شرکت رولون میگوید: در هفت سال گذشته گوچی وستمن با استعدادهای گوناگون خود توانست مدیر هنر جهانی رولون باشد و به ارتقای جایگاه این برند در جهان مُد کمک کرده و الهام بخش ما در توسعه کلکسیون پاکتهای رنگی بود. گوچی تاثیری ماندگار بر برند ما گذاشته و به این زودیها فراموش نخواهد شد. همه ما برای او در این شغل هیجانانگیز و پررنگ و لعاب، بهترین ارزوها را داریم.

هر چند هنوز برنامه اینده وستمن اعلام نشده است، اما او در مصاحبهای در این مورد صرفا به موضوعات شخصی زندگیاش پرداخت. او گفت: رولون یک برند زیبایی تاثیرگذار است و من واقعا از کار با انها و افزایش حضورشان در جامعه مُد لذت بردم. این هفت سال فوقالعاده بود و تجربههای متعددی به دست اوردم. این فصلی عالی در فعالیتهای من بود و برای هر چیزی که در اینده اتفاق بیافتد هیجان زدهام.

 پایان همکاری گوچی با رولون

برچسب ها :